gdansk1.jpg

Foto: sr2dgd / gdansk1.jpg
Info: Bramka w Gdansku lipiec 1997
Wygląd bramki w Gdańsku
Na stole komputer bramki wraz z monitorem i klawiaturą,
obok stoi monitor i klawiatura od nody.
foto SP3VKM