INFORMACJE NA TEMAT SYSTEMU: SP9YZT

O stronie O stronie
Aktualnosci Aktualnosci
Wykaz wezlow Wykaz wezlow
Wezly aktywne
Tabela wezlow
Wezly dostepne
Historia Historia
Mapy sieci PR Mapy sieci PR
Galeria Galeria
Kontakt Forum PR
Kontakt HamNET PL
Kontakt Kontakt

Status:

nieczynny

Uslugi:

Sysop:

SQ9ANR Leszek

Zmiany:

licencja stracila waznosc w 31.12.1999 r

Powitanie:

  SP9YZT
 QTH Gliwice
 Klub przy Politechnice Slaskiej
 System Linux
 
 SP9YZT-2  GLGATE
 SP9YZT-8  ROUTER 

 strona w opracowaniu

 
 

Info:

Zachowal mi sie biuletyn nt. SP9YZT.
************************************

SP9TNM > INFO   07.03.98 06:28 33 Lines 1008 Bytes #90 @POL
BID : 7404-SP9TNM
Read: SP6STY 
Subj: SP9YZT wreszcie na sta’e w sieci PR
Path: !SP6KBL!SP6YCU!SR3BLS!SR3DZG!SR3KWX!SP9PMG!SR9ZDN!
Sent: 980306/1801Z @:SR9ZDN.KA.POL.EU #:40928 [Tychy] FBB5.15c $:7404-SP9TNM


From: SP9TNM@SR9ZDN.KA.POL.EU
To : INFO@POL


[ŻŻŻ TST HOST 1.43b, UTC diff:-1, Local time: Fri Mar 06 18:44:34 1998 ®®®]

Witam!

W  dzniu  dzisiejszym  uruchomiližmy  link  SP9YZT-SR9ZDN. Z powod˘w
technicznych, do po’owy przysz’ego tygodnia nast†pi przerwa w pracy portu
user  -  koniecznožŤ  wykonania i przetestowania drugiego separatora
galwanicznego (wym˘g administratora sieci polibudzianej). Miejmy nadziej‘,
§e po’†czenie SP9YZT-SR9ZDN b‘dzie ju§ QRV bez przerw i zak’˘ce¤.

Obecnie dost‘pne s† porty:
SP9YZT-0 - linux node
SP9YZT-8 - TNOS (bramka pocztowa)

Uprzejmie prosimy o korzystanie z TNOSa WYśŹCZNIE w celu wys’ania/žci†gania
poczty elektronicznej. WSZYSTKIE inne czynnožci "sieciowe" da si‘ wykonaŤ z
noda. W’†cznie z wejžciem w WWConverse!!!

ˇyczymy mi’ej i przyjemnej pracy na bramce SP9YZT!!!

               Leszek SQ9ANR i Piotr SP9TNM
                  Sysopi SP9YZT

              email: sysop@gliwice.ampr.org


2021-06-21