INFORMACJE NA TEMAT SYSTEMU: SP9YZT

O stronie O stronie
Aktualnosci Aktualnosci
Wykaz wezlow Wykaz wezlow
Wezly aktywne
Tabela wezlow
Wezly dostepne
Historia Historia
Mapy sieci PR Mapy sieci PR
Galeria Galeria
Kontakt Forum PR
Kontakt Kontakt

Status:

nieczynny

Uslugi:

Sysop:

SQ9ANR Leszek

Zmiany:

licencja stracila waznosc w 31.12.1999 r

Powitanie:

  SP9YZT
 QTH Gliwice
 Klub przy Politechnice Slaskiej
 System Linux
 
 SP9YZT-2  GLGATE
 SP9YZT-8  ROUTER 

 strona w opracowaniu

 
 

Info:

Zachowal mi sie biuletyn nt. SP9YZT.
************************************

SP9TNM > INFO   07.03.98 06:28 33 Lines 1008 Bytes #90 @POL
BID : 7404-SP9TNM
Read: SP6STY 
Subj: SP9YZT wreszcie na sta’e w sieci PR
Path: !SP6KBL!SP6YCU!SR3BLS!SR3DZG!SR3KWX!SP9PMG!SR9ZDN!
Sent: 980306/1801Z @:SR9ZDN.KA.POL.EU #:40928 [Tychy] FBB5.15c $:7404-SP9TNM


From: SP9TNM@SR9ZDN.KA.POL.EU
To : INFO@POL


[ŻŻŻ TST HOST 1.43b, UTC diff:-1, Local time: Fri Mar 06 18:44:34 1998 ®®®]

Witam!

W  dzniu  dzisiejszym  uruchomiližmy  link  SP9YZT-SR9ZDN. Z powod˘w
technicznych, do po’owy przysz’ego tygodnia nast†pi przerwa w pracy portu
user  -  koniecznožŤ  wykonania i przetestowania drugiego separatora
galwanicznego (wym˘g administratora sieci polibudzianej). Miejmy nadziej‘,
§e po’†czenie SP9YZT-SR9ZDN b‘dzie ju§ QRV bez przerw i zak’˘ce¤.

Obecnie dost‘pne s† porty:
SP9YZT-0 - linux node
SP9YZT-8 - TNOS (bramka pocztowa)

Uprzejmie prosimy o korzystanie z TNOSa WYśŹCZNIE w celu wys’ania/žci†gania
poczty elektronicznej. WSZYSTKIE inne czynnožci "sieciowe" da si‘ wykonaŤ z
noda. W’†cznie z wejžciem w WWConverse!!!

ˇyczymy mi’ej i przyjemnej pracy na bramce SP9YZT!!!

               Leszek SQ9ANR i Piotr SP9TNM
                  Sysopi SP9YZT

              email: sysop@gliwice.ampr.org


2019-06-25