INFORMACJE NA TEMAT SYSTEMU: SR2BOX-8

O stronie O stronie
Aktualnosci Aktualnosci
Wykaz wezlow Wykaz wezlow
Wezly aktywne
Tabela wezlow
Wezly dostepne
Historia Historia
Mapy sieci PR Mapy sieci PR
Galeria Galeria
Kontakt Forum PR
Kontakt Kontakt

Status:

czynny

Uslugi:

SR2DBY wezel Xnet
SR2BOX node
SR2BOX-8 BBS NOS
SR2BOX-12 Dx-cL

Sysop:

SP2DDV do 2007
SP2NCM Darek

Powitanie:

*** connected to SR2BOX-8
[JNOS-1.11f-BFHIM$]

Welcome Marian,
to the SR2BOX-8 TCP/IP Mailbox (JNOS 1.11f (Linux)).
Currently 1 user.

 _ _ _     **** SR2BOX **** 
|_)|_)(_' TCP/IP = bydgoszcz.ampr.org [44.165.38.14]
|_)|_)._) loc: JO83xc 'i'=info&help sysops: 2ddv&2mki

Liczba prywatnych wiadomosci: liczba listow 1 - nowych 0
SR2BOX-8 Area: sp6fig Current msg# 1.
?,A,B,H,I,IH,IP,J,K,L,M,R,S,V,X >

Info:

JNOS version 1.11f (Linux)

***** Bydgoski BBS SR2BOX-8 ***** BYDGOSZCZ.AMPR.ORG [44.165.38.14] *****
*****   loc: JO83xc   *****   SysOp`s:  Darek SP2NCM   *****
Program BBS`a JNOS pod Linux v 2.6.5-rc wg WG7J/PA3DIS & N5KNX, opracowal SP2ONG.
Skrocony spis podstawowych komend BBS`a SR2BOX.
===============================================================================
`AF`    lista area (tematow listow) `A (temat)` zmiana area (tematu listow)
`LL 5`   5 ostatnich wiadomosci w area`L`     nowe wiadomosci w area
`R (nr)`  odczytanie listu (nr) z area `K (nr)`  usun list (nr)
`S (adres)`wyslanie listu na (adres)  `SR`    odpowiedz na ostatni list
`F info`  informacje o uslugach    `H`     helpy
`M`    kto jest w BBS`ie      `ML`    ostatnie polaczenia BBS`a
`B` `Q`  bye quit =wyjscie z BBS`a  `X`     tryb expert (krotsze info)
`H M`   Status Bydgoskiej Grupy PR  `H F`    stan wplat i nazwa konta
============================================================================ddv
Komputer: Pentium 166MHz, 128MB RAM, 10GB HDD, CDx2.
Radio: QRG: 144.925 MHz, 12 Watts Alinco DR11,  Ant: BigStar 3x5/8L,
    QRG: 433.750 MHz,  8 Watts Muel,     Ant: BigStar 3x5/8L.

SR2BOX-8 Area: sp6fig Current msg# 1.
?,A,B,H,I,IH,IP,J,K,L,M,R,S,V,X >

2019-09-19