INFORMACJE NA TEMAT SYSTEMU: SR3BPI-5

O stronie O stronie
Aktualnosci Aktualnosci
Wykaz wezlow Wykaz wezlow
Wezly aktywne
Tabela wezlow
Wezly dostepne
Historia Historia
Mapy sieci PR Mapy sieci PR
Galeria Galeria
Kontakt Forum PR
Kontakt Kontakt

Status:

nieczynny

Uslugi:

SR3DPI - Wezel (PC/FlexNet V3.3g)
SR3BPI-5 - Wezel X-net

Sysop:

SP3IBS, SQ3HTJ

Powitanie:

*** connected to SR3BPI-5
 SP6FIG welcome to SR3BPI-5       ** LinuX-Net v.1.22 ** 
****************************************************************
*         PILSKI KLUB PACKET - RADIO        * 
*           * S R 3 B P I *            *
*  QTH: Pila, loc: JO83ID,      SysOp: SP3IBS & SQ3HTJ  *
****************************************************************
Bramka  -> SR3BPI-10            BBS(FBB) -> SR3BPI-8
FlexNet -> SR3DPI         (X)Net -> SR3BPI-5
 "A"-nowosci, "I"-nfo,   "H"-elp,   "C"-onnect,  "Q"-uit
 "M"-bbs,   "G"-bramka, "F"-lexnet,  "Dx"-cluster, "D"-spis
  -26.12.2001 r. 
 =>

Linki:

Link to    dst Q/T  rtt  tx connect  tx  rx  txq/rxq rr+% bit/s

10:SR1DSN-10  1 I  2  1/2   0 37m 29s  53K 9.9K 100/100  0.0  224
 9:VE3MCH-8  258 I 30 31/29  0 36m 25s  28K 58K  96/83  53.6  317
 8:SR2DWL-2  64 I  3  0/4   0 37m 20s  43K 43K  96/98  0.6  312
 1:SR3DPI    1 F 153 94/211  0 11h 25m 223K 32K  91/99  10.2   49
 4:SR2DGD-5    F  -  -/-   - - - -   -  -   -/-   -.-   -
 5:SR1BOX-5    F  -  -/-   - - - -   -  -   -/-   -.-   -
 6:SR4DSU-1    F  -  -/-   - - - -   -  -   -/-   -.-   -
 8:SR2DWL-2  279 F  1  0/1   0 37m 20s  43K 43K  96/98  0.6  312
 7:SR2DBY    4 F  1  0/2   0 35m 55s  13K 3.0K 100/100  0.0   60
 9:VE3MCH-8  308 F 18 22/14  0 36m 25s  28K 58K  96/83  53.6  317
10:SR1DSN-10  13 F  2  1/2   0 37m 29s  53K 9.9K 100/100  0.0  224

Porty:

po name      interface    baud  txd per w dup dam duo con  bit/s

 0 User_2m     0 SDEV0 KISS   1200  350 128 2  0  0  0  0    9
 1 SR3DPI     0 SDEV1 KISS   1200  400 128 2  0  0  0  1   369
 2 SR3BPI-10    0 IP0 AXIP   115200   1 255 4  1  0  0  0    8
 3 SR3BPI-8    0 SDEV2 KISS  38400   1 255 4  1  0  0  0    0
 4 SR2DGD-5    0 IP1 AXIP    9600   1 255 4  0  0  0  0    0
 5 SR1BOX-5    0 IP2 AXIP   19200   1 255 4  0  0  0  0   305
 6 SR4DSU-1    0 IP3 AXIP   19200   1 255 4  0  0  0  0   305
 7 SR2DBY     0 IP4 AXIP   19200   1 255 4  0  0  0  7   498
 8 SR2DWL-2    0 IP5 AXIP   19200   1 255 4  0  0  0  9  1080
 9 VE3MCH-8    0 IP6 AXIP   19200   1 255 4  0  0  0  2   401
10 SR1DSN-10    0 IP7 AXIP   19200   1 255 4  0  0  0  3   458

Info:

* PILSKI KLUB PACKET-RADIO * * Wezel SR3BPI/SR3DPI w Pile *
=================================================================
  Node SR3DPI: PC/FLEXNET v3.3g PC 486/50 8MB-RAM, USCC-8.
-----------------------------------------------------------------
 Port 0 USER     1k2 144.875 MHz   1 W V Big-Star
 Port 1 FWD-SR3BPI  2k4 70 cm      1 W H 12 el. Yagi 
 Port 2 FWD-SR1DTP  2k4 70 cm      10 W H 24 el. Yagi
 Port 3 FWD-SR3DCH  2k4 70 cm      1 W H 12 el. Yagi 
 Port 4 USER     1k2 433.725 MHz   1 W V Big-Star
=================================================================

=>

Mapa:

************** Konfiguracja Wezla SR3BPI/SR3DPI ***************************

          V             V        V
          | USER-1k2         | USER-1k2   | USER-1K2
          | 144.800         | 144.875    | 433.725
  +-----------------------------+     +-----------------+
  |  (X)Net v.1.21(linux)   |  FWD  | FlexNet v.3.3.g | FWD 
  |     SR3BPI-5      |<-------->|   SR3DPI   |<----->SR1DTP
  +-----------------------------+ 70 cm  |         |<----->SR3DCH
  | MailBox-XFBB v.7.00g(linux) |     |   USCC-8   | 70cm
  |     SR3BPI-8      |     +-----------------+
  +-----------------------------+     |QTH:Pila@130m npm|
  | Bramka-JNOS v.1.11.d(linux) | ethernet +-----------------+
  |     SR3BPI-10     |<---------->44.165.54.253
  +-----------------------------+
  |  QTH: Pila & 80m npm   |
  +-----------------------------+          sysop: SP3IBS & SQ3HTJ

26.12.2001 - 

Aktualnosci:


W dn. 30.06.2006 bylem ostatni raz polaczony z tym system.

27.07.2007 r.
-sp6fig-

2019-08-21